• Versimpeld Chinees)DutchEnglishFrenchRussianSpanish

Uw zoekresultaten

Privacybeleid

PRIVACY POLICY:
Het effect van de bepalingen van de organieke wet 15 / 1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens Alejandro Leopoldo Garcia Bausson verder (Real Estate Tu Casa), met NIF: 43385828P informeert de gebruiker die eigenaar is van bestand van persoonsgegevens in de RGPD (General Register van data Protection) geregistreerd waar uw gegevens worden opgeslagen en om de gevraagde diensten te verlenen en informatie te sturen over ons bedrijf die van kunnen worden behandeld belang.

INDIENING EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact op te nemen met en informatie te ontvangen over de diensten geleverd door (Real Estate Tu Casa). Evenzo betekent het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit gegevensbeschermingsbeleid dat het onmogelijk is om u te abonneren, zich te registreren of informatie over genoemde services te ontvangen.

Volgens de bepalingen van de organieke wet 15 / 1999 van 13 december bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat persoonsgegevens verkregen als gevolg van het verzenden van persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand van van (Real Estate uw huis) gedomicilieerd C / Musitu 20o 2a 2 - 08023 - Barcelona - BARCELONA, alle veiligheidsmaatregelen ingesteld bij Koninklijk besluit 1720 / 2007 ten uitvoer hebben gelegd.

Nauwkeurigheid en juistheid van de verstrekte gegevens.

De gebruiker die de informatie naar (Real Estate Your House) verstuurt, is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid van de gegevens die zijn opgenomen, en vrijwaart (Real Estate Your House) van enige verantwoordelijkheid in dit verband.

De gebruikers garanderen in elk geval de nauwkeurigheid, de geldigheid en de authenticiteit van

LOPD Advisors - Versie: 1 Datum: 17 / 10 / 2017 Website LSSICE en LOPD - pagina 15

Beveiligingsdocument Alejandro Leopoldo Garcia Bausson

de verstrekte persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe deze regelmatig te actualiseren. De gebruiker gaat ermee akkoord om volledige en correcte informatie te verstrekken in het registratie- of inschrijvingsformulier.

(Real Estate Your House) geeft geen antwoord op de waarachtigheid van de informatie die niet van eigen uitwerking is en waarvan een andere bron is aangegeven, reden waarom geen van beide verantwoordelijk is voor hypothetische schade die zou kunnen ontstaan ​​door het gebruik van die informatie . Het is vrijgesteld van (Real Estate Your House) verantwoordelijkheid voor enige schade of schade die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van fouten, defecten of omissies, in de informatie die wordt vergemakkelijkt door (Real Estate Your House) wanneer deze afkomstig is van andere bronnen dan (echte Wees je huis).

Overdracht van gegevens aan derden.

(Vastgoed Tu Casa) zal geen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden. In geval van overdracht aan een derde partij, zal echter om voorafgaande informatie worden gevraagd, waarbij de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende partij wordt gevraagd overeenkomstig artikel 6 LOPD.

Uitoefening van rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet.

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de correo postal en C/ Musitu 20 2o 2a – 08023 – Barcelona – BARCELONA, o al correo electrónico: alejandro@realestatetucasa.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto «PROTECCIÓN DE DATOS».

Acceptatie en toestemming.

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gesteld van de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, de acceptatie van en de instemming met de behandeling daarvan door (Real Estate Your Home), op de manier en voor de doelen die zijn aangegeven in dit beleid van bescherming van Persoonlijke gegevens

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID.

(Vastgoed Tu Casa) behoudt zich het recht voor dit beleid aan te passen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan industriële praktijken. In deze gevallen zal (Real Estate Tu Casa) op deze pagina de aangebrachte wijzigingen aankondigen met een redelijke anticipatie op de implementatie.

              ________________________________

In het geval dat er gegevens worden overgedragen aan derden, moeten de overeenkomstige kennisgevingen in het privacybeleid worden opgenomen of gewijzigd:

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15 / 1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens, de gebruiker instemt met de opname van hun persoonsgegevens in een bestand dat eigendom is van Alejandro Leopoldo Garcia Bausson en dat ze kunnen worden overgedragen aan [.......... (Vermeld de overnemer) ............ ..] met als doel [.......... (Vermeld het doel van de opdracht) ............ ..].

Op dezelfde manier informeren wij u dat uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derden waarvan het maatschappelijk doel is [...................... (detailtype activiteit ontwikkeld door de verkrijger) ........................] met het specifieke doel van [..................... (vermeld het doel waarvoor de gegevens worden meegedeeld) ..................... ]

LOPD Advisors - Versie: 1 Datum: 17 / 10 / 2017 Website LSSICE en LOPD - pagina 16

Beveiligingsdocument Alejandro Leopoldo Garcia Bausson

In die zin geven wij aan dat u dertig dagen de tijd hebt om schriftelijk uw weigering tot de beschreven gegevensbehandeling kenbaar te maken. Als na die periode niet hun ongenoegen in de aangegeven richting had geuit, wordt hij geacht in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens in het kader hierboven vermeld. Daarnaast informeren wij u dat u recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen Leopoldo Alejandro Garcia Bausson in C / Musitu 20o 2a 2 kan uitoefenen - 08023 - Barcelona - BARCELONA; of door een bericht te sturen naar het e-mailadres alejandro@realestatetucasa.com.

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!